O nas

Pracownia Projektowa SANKAT powstała w 1999 r. i od tego czasu prowadzi działalność skupiającą się na realizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzeniu działań w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę dla inwestycji z obszaru sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Posiadamy wykwalifikowany zespół projektantów z ponad 10 – letnim doświadczeniem przy realizacji projektów dla dużych inwestycji na terenie całego kraju.

Braliśmy udział między innymi przy opracowywaniu dokumentacji budowy: Drogowej Trasy Średnicowej na Śląsku; skanalizowaniu zlewni oczyszczalni Gigablok w Katowicach (ok. 50 km sieci w centralnych dzielnicach miasta); budowie drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa; budowy drogi ekspresowej S69 w Bielsku-Białej; budowach dróg ekspresowych: S3; S8; S19; budowie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w Dąbrowie Górniczej wraz z przebudową sieci wodociągowej (ok. 60 km sieci); budowy poszczególnych odcinków autostrad A1; A2; A4; budowy obwodnic miast: Warszawy (POW); Mrągowa; Niemodlina; budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Szopienice w Katowicach.

Dodatkowo zajmujemy się weryfikacją dokumentacji jako sprawdzający, wykonywaniem ekspertyz, operatów wodnoprawnych, prowadzeniem nadzorów autorskich na budowie. Większość zrealizowanych projektów to projekty dofinasowywane z Unii Europejskiej.

Oferta

Zakres Działalności Projektowej/Realizacje:

 • Sieci wodociągowe rozdzielcze, magistralne i przesyłowe wraz z urządzeniami w zakresie średnic do Dn1500mm;
 • Sieci kanalizacyjne sanitarne, deszczowe, ogólnospławne w zakresie średnic do Dn2500mm w tym o przekrojach dzwonowych do 2200/1925mm i jajowych do 1800/1200mm;
 • Renowacje kanałów przełazowych i nieprzełazowych metodami bezwykopowymi, renowacje sieci wodociągowych;
 • Wielorurowe syfony na kanałach deszczowych i sanitarnych;
 • Systemy odwodnienia dróg w tym dróg ekspresowych i autostrad;
 • Odwodnienia terenów inwestycyjnych;
 • Oczyszczalnie ścieków;
 • Systemy retencji wód opadowych (zbiorniki retencyjne otwarte i zamknięte do Dn 3000mm w tym zbiorniki o przekrojach niekołowych wraz z systemami przelewów oraz układami pompowymi);
 • Systemy podczyszczania wód opadowych w tym dla obszarów chronionych Natura 2000;
 • Pompownie ścieków do 1000 l/s, tłocznie ścieków sanitarnych, zbiorniki p.poż, hydrofornie, studnie głębinowe;
 • Wentylacje p.poż. tuneli we współpracy z firmą ILF Consulting Engineers w tym: tunel Laliki L=678m; tunel DTŚ L=493m; tunel S3 L=2300m; tunel POW L=2575m;
 • Systemy instalacji wodnej p.poż. dla tuneli;
 • Sieci i instalacje wod-kan-gaz-ciepło-wentylacja dla MOP-ów, OUA; obiektów kubaturowych;
 • Sieci gazowe niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia o średnicach do Dn 500 mm wraz z urządzeniami w tym stacjami redukcji gazu;
 • Sieci ciepłownicze w zakresie średnic do 2xDn900mm;
 • Instalacje wewnętrzne sanitarne obiektów kubaturowych.

Kontakt

Pracownia Projektowa SANKAT
41-508 Chorzów, ul. Główna 10
tel/fax: 32 241 70 75
e-mail: biuro@sankat.pl

Właściciel:
mgr inż. Katarzyna Październy
kom: +48 668 128 037
e-mail: katarzynapazdzierny@sankat.pl

Kierownik Projektu:
inż. Michał Cebula
kom: +48 883 310 418
e-mail: michalcebula@sankat.pl