Slide1 background

Dokumentacja projektowa

Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowych projektów sieci i urządzeń sanitarnych, w ramach inwestycji związanych z: kanalizacją deszczową, sanitarną i ogólnospławną, siecią wodociągową, gazową i cieplną

Wsparcie inwestycji

Wykwalifikowany zespół Projektantów i Asystentów sprosta najbardziej wymagającemu wyzwaniu. Zweryfikujemy, doradzimy, zoptymalizujemy rozwiązania projektowe. Zapewnimy wsparcie Inwestorom na każdym etapie realizacji inwestycji.

Projekty wielobranżowe

Nasze projekty zawsze stanowią kompleksowe rozwiązania z uwzględnieniem powiązanych branż: -drogowej; -elektrycznej; -telekomunikacyjnej; -melioracyjnej; -konstrukcyjnej

Biuro Projektowe SANKAT

Firma SANKAT powstała w 1999 r. i od tego czasu prowadzi działalność skupiającą się na realizacji dokumentacji projektowych z obszaru ochrony środowiska. Posiadamy wykwalifikowany zespół projektantów z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem przy realizacji projektów dla dużych inwestycji na terenie całego kraju. Jesteśmy czynnymi członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadamy uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. I w tym zakresie zajmujemy się sporządzaniem oraz weryfikacją dokumentacji projektowych, wykonywaniem ekspertyz, operatów wodnoprawnych, prowadzeniem nadzorów autorskich na budowie. 

Nasi projektanci posiadają również uprawnienia nadane przez FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych), które są międzynarodowym certyfikatem zawodowym inżyniera, akceptowanym w wielu krajach europejskich. 

Realizujemy dokumentacje w ramach programów rządowych: „Czyste powietrze” oraz „Klimada”, których celem nadrzędnym jest ochrona środowiska oraz dostosowanie do zmian klimatu. Większość zrealizowanych projektów to projekty dofinasowywane z Unii Europejskiej.

20 lat Doświadczenia w Polsce

UERealizacja Inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich

ZespółProjektanci z wieloletnim doświadczeniem w branży

Biuro Projektowe SANKAT

 

- Działalność firmy odbywa się w sektorze budowlanym

- Firma bierze udział w przetargach publicznych

- Realizuje tematy zgodnie z obwiązująca Ustawą Prawo Budowlane

- Uczestniczy w procesie budowlanym od przetargu i podpisania umowy, poprzez projektowanie, uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację inwestycji, po nadzór na budowie i oddanie obiektów do użytkowania wspierając Inwestora na każdym etapie realizacji inwestycji